Τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων

  Χαμηλή Περίοδος
  01 Μαΐου - 10 Ιουνίου 40 ευρώ
  15 Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου 40 ευρώ
  Μέση Περίοδος
  11 Ιουνίου - 15 Ιουλίου 50 ευρώ
  26 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου 50 ευρώ
  Υψηλή Περίοδος
  16 Ιουλίου - 25 Αυγούστου 70 ευρώ
  Προώθηση ιστοσελίδων by Website Promotion
  Copyright © 2012 - 2018